Menu Sluiten

Over Stichting Tegen Hackbare Verkiezingen

Stichting Tegen Hackbare Verkiezingen is in oktober 2020 opgericht en vertegenwoordigt een groep bezorgde IT-beveiligingsexperts, ethische hackers en hoogleraren cybersecurity. Zij zien dat de overheid nog steeds volledig op computers vertrouwt om de verkiezingsuitslag mee uit te rekenen op de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021, ondanks het mogelijke risico van een gehackte uitslag.

De stichting wil de samenleving, Kiesraad, het ministerie van Binnenlandse Zaken, en gemeentes bewust maken van nut en noodzaak van een controle van de computeruitslagen door de stemtotalen uit de processen-verbaal van stembureaus bij elkaar op te tellen (handmatig of via een andere onafhankelijke verificatie), en te controleren of het resultaat overeenkomt met de door de computer berekende uitslag. Als die overeenkomen dan is de uitslag betrouwbaar. Wanneer de verificatie op alle niveaus wordt uitgevoerd, kunnen menselijke telfouten worden ondervangen en hebben hackers geen kans meer.

Support people

Daarnaast heeft de stichting zich tot doel gesteld om het bewustzijn in de samenleving te vergroten dat software niet vertrouwd kan worden in verkiezingsprocessen, en zeker niet om zonder grondige handmatige validatie de definitieve verkiezingsuitslag mee uit te rekenen. Software zou alleen gebruikt moeten worden om de handmatige of onafhankelijk uitgevoerde optellingen te valideren die leidend zouden moeten zijn.

De integriteit van een verkiezingsuitslag moet onweerlegbaar zijn en niet tot discussies leiden. Er is nu een hackrisico dat eenvoudig weggenomen kan worden door handmatig op te tellen.

bestuursleden

Het bestuur van Stichting Tegen Hackbare Verkiezingen bestaat uit de volgende leden:

ing. Sijmen ruwhof

Voorzitter

Freelance Security Consultant & Ethisch Hacker

WEBSITE

prof. dr. herbert bos

Secretaris

Hoogleraar Systeembeveiliging aan de Vrije Universiteit Amsterdam

WEBSITE

ron van workum

Penningmeester

Freelance Enterprise Security Architect

LINKEDIN

comite van aanbeveling

Stichting Tegen Hackbare Verkiezingen heeft haar bevindingen voorgelegd aan wetenschappers in Nederland op het gebied van computerbeveiliging. De volgende hoogleraren en experts steunen de boodschap in het rapport dat voor de verkiezingsuitslag niet blind vertrouwd mag worden op hackbare computers en dat onafhankelijke verificatie noodzakelijk is:

Prof. dr. michel van eeten

Lid Cyber Security Raad
Technische Universiteit Delft

LINKEDIN

Prof. dr. BART JACOBS

Lid Cyber Security Raad
Radboud Universiteit

WEBSITE

Prof. dr. lokke moerel

Lid Cyber Security Raad
Tilburg University

LINKEDIN

Prof. dr. bibi van den berg

Lid Cyber Security Raad
Universiteit Leiden

LINKEDIN

Prof. dr. sandro etalle

Technische Universiteit Eindhoven

LINKEDIN

Prof. dr. marten van dijk

Centrum Wiskunde & Informatica
University of Connecticut

LINKEDIN

Prof. dr. Joan Daemen

Radboud Universiteit

LINKEDIN

Prof. dr. tanja lange

Technische Universiteit Eindhoven

WEBSITE

Prof. dr. nele mentens

Universiteit Leiden

LINKEDIN

Prof. dr. Marko van Eekelen

Open Universiteit

LINKEDIN

Prof. dr. Ronald cramer

Centrum Wiskunde & Informatica
Universiteit Leiden

WEBSITE

Prof. dr. Lejla Batina

Radboud Universiteit

LINKEDIN

Prof. dr. aiko pras

Universiteit Twente

LINKEDIN

dr. ing. Matthijs koot

Universiteit van Amsterdam

LINKEDIN